Valamennyi bejegyzés

Külgazdaság 2005/11-12

Kengyel Ákos: Az Európai Unió 2007-2013 közötti költségvetése és Magyarország érdekei Borsi Balázs: A vállalatok és a kutatóhelyek közötti kapcsolatok innovációs hatása Magyarországon Szalavetz Andrea: A nanotechnológia és az új ipari forradalom Elekes Andrea – Halmai Péter: A nemzeti agrárpolitikák

Kategória: 2005. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2005/10

Jankovics László: Inflációs célkitűzés rendszere: az első másfél évtized tanulságai Szakolczai György: A washingtoni konszenzus és ami utána következik Fertő Imre: Dinamikus ágazaton belüli kereskedelem és alkalmazkodási költségek – a magyar élelmiszeripar esete TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ Az európai foglalkoztatási stratégia –

Kategória: 2005. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2005/9

CSABA LÁSZLÓ: Az unió vezérelte átalakulás vége MAGAS ISTVÁN: A pénzügyi integráció hatásai a fejlett és a fejlődő országokban 1970-2002 között SOMOGYI DOROTTYA: EU-csatlakozás és alkalmazkodási lehetőségek a magyar külgazdaságban – különös tekintettel a magyar-amerikai kapcsolatokra SERES ANTAL: A hazai

Kategória: 2005. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2005/7-8

Kapás Judit: A piac és a vállalat: a kétféle koordinációs probléma megoldásai Pálosi-Németh Balázs: Az átalakuló gazdaságú országok pénzügyi intézményrendszerének konvergenciája – egyedi a jelenség? Kuti Mónika: Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa és Magyarország külső eladósodásának összehasonlítása Kiss Judit: A fejlődő országok a

Kategória: 2005. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2005/5-6

CSÁKI GYÖRGY – HERNÁDI ANDRÁS: Kína és India: a világgazdaság új lokomotívjai? NÉMETH DÁVID: A kínai árfolyam-politika kérdései ERDEY LÁSZLÓ: A működőtőke-áramlás az internalizáció elméletének tükrében TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ: Az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a magyar foglalkoztatás­politika ÚJ KÖNYVEK: Kornai János:

Kategória: 2005. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2005/4

Frey Mária: Foglalkoztatottság, munkanélküliség, inaktivitás Magyarországon Adler Judit: Az oktatáskibocsátás és a munkaerő-kereslet összefüggései Hárs Ágnes: A magyar munkaerő-migráció regionális sajátosságairól Tardos Katalin: Foglalkozási diszkrimináció egy magyarországi kistérségben Csoba Judit: „Haszontalan kölykök, avagy veszélyben egy generáció?” Egy munkaerő-piaci reintegrációs program

Kategória: 2005. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2005/3

KÖRKÉRDÉS az EU-tagság által támasztott követelményekről és teljesítésük feltételeiről II. – rész Válaszolnak: Ádám Zoltán, Balázs Péter, Belyó Pál, Chikán Attila, Farkas István, Inotai András, Karsai Gábor, Kóka János, Parragh László, Sass Magdolna. Simon György: Növekedéselmélet – világmodell – gazdaságfejlesztési

Kategória: 2005. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2005/1-2

Körkérdés az EU-tagság által támasztott követelményekről és teljesítésük feltételeiről I. – rész. Válaszolnak: Bácskai Tamás, Becsky Róbert, Benedek Tamás, Bod Péter Ákos, Botos Katalin, Hanti Erzsébet, Király Júlia, Kovács Árpád, Losoncz Miklós, Papanek Gábor, Rácz Margit, Richter Sándor, Szigel Gábor

Kategória: 2005. évi számok összefoglalója, Külgazdaság