Valamennyi bejegyzés

Külgazdaság 2013/11-12

Tulajdonosi szerkezet és vállalati teljesítmény – a Pick esete FENYŐVÁRI ZSOLT – VOSZKA ÉVA Az elmúlt években ismét egyre több cég cserélt gazdát. A mozgás nemcsak az állami és a magántulajdon között, hanem az utóbbi körön belül is felgyorsult – részben piaci okok

Kategória: 2013. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2013/9-10

Menekülés Keletre? Termelési tevékenységek relokációja Magyarországra és Magyarországról a válság idején HUNYA GÁBOR – SASS MAGDOLNA A termelésáthelyezések révén jelentős változások mennek végbe a nemzetközi munkamegosztásban. Magyarország mindeddig nettó kedvezményezettje a relokációknak: jóval több beruházási projekt és munkahely érkezik Magyarországra, mint amennyi elmegy tőlünk. A

Kategória: 2013. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2013/7-8

A tartalomból: HÁRS ÁGNES – SIMON DÁVID: Munkahelymegőrző válságprogramok bevezetése, eredményessége és hatásértékelése [wpfilebase tag=fileurl id=116 linktext=’Cikk letöltése’ /] ELEKES ANDREA – HALMAI PÉTER: Az új tagállamok növekedési modellje. Kihívások és kilátások ÉLTETŐ ANDREA – VÖLGYI KATALIN: „Keleti nyitás” a

Kategória: 2013. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2013/5-6

Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban KARSAI JUDIT A nemzetközi piacokon megfi gyelt tendenciákat hazai perspektívából is vizsgáló cikk szerint az állam kockázatitőke-piaccal kapcsolatos viselkedését sajátos kettősség jellemzi: a rendszerkockázat növekedésétől való félelem és a perspektivikus cégek serkentésének kívánalma.

Kategória: 2013. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2013/3-4

Konjunktúraelemzések 2013 tavaszán A különböző intézmények minden év tavaszán közreadják előző évi gazdasági helyzetértékelésüket és prognózisukat. A sajtó többnyire csak a legfontosabb gazdasági mutatókról ad tájékoztatást, és igen röviden számol be az értékelésről, az intézetek által készített vaskos tanulmányok pedig

Kategória: 2013. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2013/1-2

Körkérdés a gazdasági növekedés esélyeiről A kormány költségvetésben rögzített számítása és sok szakértő megítélése eltér 2013 és az utána következő évek növekedési kilátásainak megítélésében. Körkérdésünkben a növekedés vagy a további visszaesés irányába mutató tényezők számbavételét kérjük szerzőinktől. E rendkívül szerteágazó

Kategória: 2013. évi számok összefoglalója, Külgazdaság