Valamennyi bejegyzés

Külgazdaság 2015/7-8

Quo vadis rajnai kapitalizmus? A német szociális piacgazdaság modelljének jövője: esélyek és dilemmák ANTALÓCZY KATALIN – NASZÁDOS ZSÓFIA A szerzők a cikkben a német szociális piacgazdaság modelljének fenntarthatóságát, fejlődési útjait, átalakulásának lehetőségeit tanulmányozzák három indikátorcsoport vizsgálatával. Elsőként Németország fő makrogazdasági

Kategória: 2015. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2015/5-6

Gazdasági potenciál, együttműködési lehetőségek és korlátok a szlovák–magyar határ mentén NAGY KATALIN – SERFŐZŐ NÓRA A cikk a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány szlovák–magyar határ menti mig- rációprojektje kapcsán a határ menti gazdasági folyamatok alakulását ismerteti. A szerzők bemutatják, hogy a

Kategória: 2015. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2015/3-4

GKI Gazdaságkutató Zrt.: Lényeges tempóvesztés várható* KARSAI GÁBOR A magyar gazdaság 2014-ben a bárki által vártnál sokkal jobb teljesítményt mutatott,de előretekintve továbbra sem került a régióhoz mérten tartós felzárkózást biztosító pályára. A látványosan kedvező 2014. évi statisztikai adatok jórészt átmeneti

Kategória: 2015. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2015/1-2

Körkérdés a magyar gazdaság szerkezetének és pénzügyi rendszerének átalakulásáról Mind a világgazdaságban a 2008-as válságot követően megindult változások, mind a magyar gazdaságpolitikában a – gazdaság kívánatos szerkezetére vonatkozó – prioritások 2010 utáni újrafogalmazása napirendre tűzi a magyar gazdaság szerke­zeti átalakulásával összefüggő

Kategória: 2015. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2014/11-12

Hazai cégek határon túli befektetései: feltörekvő magyar multinacionális vállalatok ANTALÓCZY KATALIN – ÉLTETŐ ANDREA – SASS MAGDOLNA A külföldre irányuló közvetlentőke-befektetések terén Magyarország vezető helyet foglal el az Európai Unió új tagállamai között. Az elemzés – amely egy hosszabb kutatás

Kategória: 2014. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2014/9-10

Fából vaskarika? Az állam mint kockázatitőke-befektető KARSAI JUDIT Az állam többféle módon vesz részt a kockázatitőke-piacon. A cikk ezek közül a befektetői szerepkört vizsgálja, példákon keresztül részletesen áttekintve a nemzetközi tendenciákat. Bemutatja, hogy a piaci folyamatok torzításának kockázatával járó közvetlen

Kategória: 2014. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2014/7-8

Hogyan született a vállalkozó? (Fogalomtörténeti töredékek Schumpeter vállalkozóelméletéhez) MADARÁSZ ALADÁR A vállalkozó sajátos szerepet tölt be a közgazdaságtanban. Egyszerre kulcsfigurája és hiányzó szereplője azoknak a leírásoknak és magyarázatoknak, amelyek a magántulajdonon alapuló gazdasági rendben az alapvető döntéshozatali funkciók betöltőivel foglalkoznak.

Kategória: 2014. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2014/5-6

Gazdasági instabilitás és regionális lemaradás – Magyarország esete OBLATH GÁBOR A 2000-es évek eleje óta Magyarország gazdaságát a másik három visegrádi országénál lényegesen nagyobb fokú – gazdaságpolitika által generált – makrogazdasági instabilitás jellemezte, ami jelentős szerepet játszott a hazai fejlődés elakadásában és a gazdaság

Kategória: 2014. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2014/3-4

Konjunktúraelemzések 2014 tavaszán A különböző intézmények minden év tavaszán közreadják előző évi gazdasági helyzetértékelésüket és prognózisukat. A sajtó többnyire csak a legfontosabb gazdasági mutatókról ad tájékoztatást, és igen röviden számol be az értékelésről, az intézetek által készített vaskos tanulmányok pedig

Kategória: 2014. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2014/1-2

Körkérdés az állam gazdasági szerepéről Az elmúlt három és fél évet az állam gazdasági szerepvállalása korábban kialakult határainak, karakterének radikális átalakítása jellemezte, amelynek legfontosabb vonása hatókörének kiterjesztése. Maga a tulajdonos-szabályozó állam is megváltozott – megszűnt a fékek és ellensúlyok rendszere. A változások fontos

Kategória: 2014. évi számok összefoglalója, Külgazdaság