Valamennyi bejegyzés

Külgazdaság 2016/7-8

 Miért mennek el az orvosok – és miért maradnának itthon? – II. rész A magyarországi orvosmigráció sajátosságairól HÁRS ÁGNES – SIMON DÁVID Az orvosmigráció kérdése mindenkit érintő fontos szakpolitikai kérdés, a szakmai diskurzusban szorosan kapcsolódik az egészségügy általános helyzetének az

Kategória: 2016. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2016/5-6

Miért mennek el az orvosok – és miért maradnának itthon? – I. rész A magyarországi orvosmigráció sajátosságairól HÁRS ÁGNES – SIMON DÁVID Az orvosmigráció kérdése mindenkit érintő fontos szakpolitikai kérdés, a szakmai diskurzusban szorosan kapcsolódik az egészségügy általános helyzetének az

Kategória: 2016. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2016/3-4

Konjunktúraelemzések 2016 tavaszán Mind a világgazdaságban, mind a magyar gazdaságban mérsékelt növekedés vár- ható 2016-ban. A magyar GDP a kutatói prognózisok szerint, 3-2,8 százalékkal emelkedhet, a legbizakodóbb a Magyar Nemzeti Bank. A növekedést az uniós támogatások csökkenése visszafogja, amit a

Kategória: 2016. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2016/1-2

KÖRKÉRDÉS a gazdasági növekedés folytatódásának esélyeiről és feltételeiről A 2012 utáni években gyorsuló, majd legújabban lassuló növekedést összetett, ellentmondásos folyamatok alakítják, kérdésünk ezek számbavételére vonatkozik. A növekedést befolyásoló feltételek közül a javuló makrogazdasági, egyensúlyi mutatók állnak az egyik oldalon. A

Kategória: 2016. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2015/11-12

Államosítások: magyar fordulat vagy új európai irány?  VOSZKA ÉVA  A 2008-as válságot követő időszak új jelensége sok fejlett országban a köztulajdon kiterjesztése. Hogyan értelmezhetjük a 2010 után felgyorsult magyarországi államosításokat: egy általánosabb trend részeként, vagy a csak nálunk jellemző, unortodoxnak

Kategória: 2015. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2015/9-10

Politikai hálózatok az Európai Parlamentben A Közös Agrárpolitika 2013-as reformjának hálózatelemzése  KOVÁCS ATTILA Az Európai Unió döntéshozatalát mind ez idáig már számos nézőpontból elemezték. A társadalmi kapcsolati háló elemzésének módszereit azonban az EU jogalkotási folyamataiban, különösen az Európai Parlament vonatkozásában

Kategória: 2015. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2015/7-8

Quo vadis rajnai kapitalizmus? A német szociális piacgazdaság modelljének jövője: esélyek és dilemmák ANTALÓCZY KATALIN – NASZÁDOS ZSÓFIA A szerzők a cikkben a német szociális piacgazdaság modelljének fenntarthatóságát, fejlődési útjait, átalakulásának lehetőségeit tanulmányozzák három indikátorcsoport vizsgálatával. Elsőként Németország fő makrogazdasági

Kategória: 2015. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2015/5-6

Gazdasági potenciál, együttműködési lehetőségek és korlátok a szlovák–magyar határ mentén NAGY KATALIN – SERFŐZŐ NÓRA A cikk a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány szlovák–magyar határ menti mig- rációprojektje kapcsán a határ menti gazdasági folyamatok alakulását ismerteti. A szerzők bemutatják, hogy a

Kategória: 2015. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2015/3-4

GKI Gazdaságkutató Zrt.: Lényeges tempóvesztés várható* KARSAI GÁBOR A magyar gazdaság 2014-ben a bárki által vártnál sokkal jobb teljesítményt mutatott,de előretekintve továbbra sem került a régióhoz mérten tartós felzárkózást biztosító pályára. A látványosan kedvező 2014. évi statisztikai adatok jórészt átmeneti

Kategória: 2015. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2015/1-2

Körkérdés a magyar gazdaság szerkezetének és pénzügyi rendszerének átalakulásáról Mind a világgazdaságban a 2008-as válságot követően megindult változások, mind a magyar gazdaságpolitikában a – gazdaság kívánatos szerkezetére vonatkozó – prioritások 2010 utáni újrafogalmazása napirendre tűzi a magyar gazdaság szerke­zeti átalakulásával összefüggő

Kategória: 2015. évi számok összefoglalója, Külgazdaság