EURES: A szlovák-magyar határmenti partnerség régiónak vizsgálatára irányuló megvalósíthatósági tanulmány

A szlovák és a magyar határmenti régió a Duna két oldalán

A szlovák-magyar határmenti partnerség (EURES-T) régiónak vizsgálatára irányuló megvalósíthatósági tanulmány
Készítette a Kopint-Datorg Zrt. munkacsoportja a Kopint-Datorg Konjunktúra Kutatási Alapítvány közreműködésével.
Témavezető: Hárs Ágnes. Résztvevők: Hárs Ágnes, Nagy Katalin, Nagy Ágnes, Vakhal Péter.

A határmenti partnerség célja és lényege a régióban érintett partnerek együttműködése a határon átnyúló foglalkoztatási térségben, az ehhez kapcsolódó foglalkoztatási és egyéb feladatokban. A partnerség célja – az EURES alapokmány értelmében – olyan határmenti együttműködési formák kialakítása, mindenekelőtt a közös munkaerő-piaci lehetőségek kihasználása érdekében, melyek képesek hatékonyan kooperálni a munkaközvetítés, álláspályázatok, élet-és munkakörülmények és egyéb kapcsolódó, munkaerő-piaci szempontból releváns információk cseréje, az információáramlás javítása, szakképzési lehetőségek és ezek fejlesztése területén, és a határmenti régiók munkaerőpiacának javítását szolgáló projektekben való közreműködést is szolgálják. A határmenti régiók olyan foglalkoztatási térségek, amelyekben az ingázás jelentős méreteket ölt, vagy adottak a lehetőségei – fogalmazza meg az EURES kézikönyve a körülhatárolandó terület kritériumait.

A szlovák-magyar határon kialakítandó határmenti partnerség (EURES-T) a magyar oldalon az észak-nyugati határszakaszt, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom valamint Pest megye határhoz közeli régióit érinti, míg szlovák oldalon dél-nyugat szlovákiai a Nagyszombati és a Nyitrai kerület határmenti járásait. A tanulmány a tervezett határmenti régió gazdasági, történeti, munkaerő-piaci összetartozását, az egymáshoz kapcsolódó területek összetartozásának szorosságát és tartósságát, összességében tehát a határmenti régió megvalósításának lehetőségét vizsgálja.

A terület definiálása után bemutatja a régió két oldalának főbb mutatóit, demográfiai sajátosságait. Ezt követően a magyar és a szlovák oldal közötti kapcsolatok elemzésére kerül sor, elsőként a régió gazdasági sajátosságainak bemutatására és a két oldal összehasonlító elemzésére kerül sor, majd a határ két oldalának munkaerőpiacát vizsgáljuk meg. A régión átnyúló munkapiac elemzése kitér a munkavállalási célú migráció elemzésére, helyére és szerepére és várható alakulására a régió munkaerőpiacán. Megvizsgáljuk a migrációs pool kiterjedését, az ösztönző és akadályozó tényezőket, az elérhetés és a hagyományos kapcsolatok fontosságát. Végül mindezek alapján projekciót fogalmazunk meg az együttműködés várható jövőjéről.

Kategória: Kutatás