Foglalkoztatáspolitika és a nonprofit szervezetek. Tanulmányok a civil szféra átalakuló szerepvállalásáról az EU-csatlakozás után

Megjelent a Foglalkoztatáspolitika és a nonprofit szervezetek. Tanulmányok a civil szféra átalakuló szerepvállalásáról az EU-csatlakozás után című tanulmánykötet A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány, KÜLGAZDASÁG szerkesztősége kiadásában Szerkesztette: Landau Edit, Vince Péter

TN_ofa-borito

A kiadvány több oldalról foglalkozik a nonprofit szervezetek, illetve a civil szféra munkájának gyakorlati tapasztalataival, az EU-csatlakozás után a foglalkoztatáspolitika megvalósításában játszott szerepével. A kötet a foglalkoztatáspolitika egyik részterületéről – a nonprofit szervezetek és a civil szféra szerepvállalásáról – készített elemzéseket tartalmaz. Ezek az írások a kérdéskör két oldalára koncentrálnak: egyrészt több szempontból mutatják be a civil szervezetek működésének tapasztalatait, másrészt olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amelyek elősegíthetik a foglalkoztatási lehetőségek javításában való hatékonyabb közreműködésüket.

A kötetben a következő tanulmányok olvashatók:

  • Adler Judit: Foglalkoztatáspolitika az EU-belépést követően
  • Frey Mária: A nonprofit szervezetek szerepe az Európai Foglalkoztatási Stratégia végrehajtásában?
  • Kuti Éva: Nonprofit szervezetek részvétele a foglalkoztatás és a humánerőforrás fejlesztését célzó uniós pályázatokon
  • Soltész Anikó: A civil szervezetek fejlődésének és gazdálkodásának feltételei. A gazdaságfejlesztési és foglalkoztató civil szervezetek problémái
  • Csoba Judit: A tradicionális foglalkoztatási programok és a “komplex programok” a lokális munkaerőpiacon
  • Lukács György Róbert: A szociális gazdaság és a roma szervezetek
  • Tardos Katalin: “A befogadó és sokszínű munkahelyért” képzési program tapasztalatairól

A Foglalkoztatáspolitika és a nonprofit szervezetek. Tanulmányok a civil szféra átalakuló szerepvállalásáról az EU-csatlakozás után című tanulmánykötet megvásárolható a Külgazdaság szerkesztőségében. Ára: 1000 forint.

A szerkesztőség címe: 1112 Budapest, Budaörsi út 45. Telefon: 309-26-42, 309-26-95 Fax: 309-2647 E-mail cím: kulgazdasag@kopint-tarki.hu

Kategória: Kutatás