Külgazdaság 2003/11

A tartalomból:

VOSZKA ÉVA: Fakó minden teória. A privatizáció és a verseny kapcsolatáról

INZELT ANNAMÁRIA: A kicsik K+F és innovációs tevékenysége

FERTŐ IMRE: Vertikálisan differenciált kereskedelem és az egy főre jutó GDP. Az Európai Unióval folytatott magyar élelmiszer-kereskedelem példája

TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ

Európai Unió – kihívások és lehetőségek a külkereskedelem terén ( Dr. Botos Balázs )

ÚJ KÖNYVEK

A nemzetek egyenlőtlensége. Történelmi áttekintés három könyv alapján ( Jean-Charles Asselain )

JOGI MELLÉKLET

Dr. Vígh József Ferenc: Az Európai Bizottság 2002. évi enyheségi közleménye. A nemzeti enyheségi programok

DR. LELOCZKY KÁLMÁN – SZAKÁCS ATTILA: A francia termékfelelősségi törvény

Novemberi számunk

első cikke a hazai privatizáció és a verseny kapcsolatát vizsgálja. A privatizáció – bárhogy is történik – a piacszerkezet átalakulásához vezet. A magyar viszonyok között a normális piaci működés feltételeként merült fel a decentralizáció, a nagyvállalati túlzott koncentráció lebontása. A szerző megállapítása szerint a gyakorlatban a fő kormányzati cél mindemellett nem a verseny strukturális alapjainak javítása, hanem közvetlen hatalmi (politikai) vagy fiskális érdekek érvényesítése volt. A nagyvállalati szervezetek felbontását vagy egyben tartását egyedi alkuk szabták meg. – Egy nemzetgazdaság vállalati szervezetében a kisvállalatok sajátos szerepet töltenek be. A fejlett gazdaságokban jellemzi őket például az innovációs tevékenységben való jelentős részvételük. Szerzőnk megállapítja, hogy a rendszerváltozás második évtizedében már szaporodó számú sikeres, K+F-re szakosodott és innovatív kis- és mikrovállalkozások működnek az országban. A róluk szóló ismeretek bővüléséhez – és ami szintén fontos, ezek megszerzésének metodikájához – járult hozzá az a kísérleti felmérés, amelynek eredményeiről cikkünk beszámol. – Az ágazaton belüli kereskedelem elemzése szerteágazó és kifinomult közgazdasági tudományos vizsgálódások tárgya. Cikkünk szerzője Magyarország és az EU közötti mezőgazdasági kereskedelemben az egy főre jutó GDP és a vertikális ágazaton belüli kereskedelem kapcsolatát vizsgálja, és pozitív összefüggést talál az alkalmazott két mérőszám között. – Rövid tudományos tájékoztatónk a Magyar Külgazdasági Szövetség ez év októberi konferenciájáról ad hírt, amelynek fő tárgya az EU-csatlakozással kapcsolatos külkereskedelmi tendenciák áttekintése volt. – Könyvrovatunk cikke ez alkalommal többszörösen rendhagyó, reméljük, olvasóink szívesen fogadják. Tág horizontú kitekintés a világ tudományába: szerzője a francia Akadémia levelező tagja; három könyvről szól, amelyek a mai történettudomány kiváló művelői tollából jelentek meg; a vizsgált tételek gazdaságfilozófiainak nevezhetők, sok évszázadot felölelő gazdaságtörténeti áttekintés alapján. Az elemző recenzens kulcstémák sorában veti össze a könyvek szerzőinek véleményét, amelyek többsége a nyugati civilizációnak a világban betöltött múltbeli, mai és jövőbeli szerepét feszegeti.

Kategória: 2003. évi számok összefoglalója, Külgazdaság