Külgazdaság 2008/7-8

VOSZKA ÉVA: Állami piacteremtés – nemzeti bajnok teremtése: a Vegyépszer esete

ANTALÓCZY KATALIN: Állami piacteremtés – nemzeti bajnok teremtése: a Richter Gedeon NyRt. esete

IFJ. SIMON GYÖRGY: A külföldi működő tőke szerepe az orosz gazdaságban

ÚJ KÖNYVEK: Magas István: Globalizáció és nemzeti piacok. Liberális felfogások (Becsky Róbert)

JOGI MELLÉKLET: DR. HORVÁTH GERGELY: A „zöld” géntechnológia alkalmazásának gazdasági és agrár-környezetvédelmi kockázatai

SÜKÖSD PÉTER: Mennyire egyeztethető össze
a közösségi versenyjog alkalmazása a klasszikus szuverenitásfogalommal?

Lapunk július-augusztusi számában

Antalóczy Katalin és Voszka Éva cikkpárja egy friss kutatás két esettanulmányát mutatja be. A szerzők azt vizsgálják, hogy milyen értelemben beszélhetünk a huszadik század második felében állami ellenőrzés mellett végbemenő kapitalista fejlődés egyik legtipikusabb gazdaságpolitikai eszközének, az úgynevezett nemzeti bajnokok teremtésének továbbéléséről. A szerzők két magyar esettanulmány – a Vegyépszer és a Richter fejlődésének és a velük kapcsolatos állami iparpolitikai beavatkozás formálódásának – bemutatásával demonstrálják, hogy hogyan él tovább – és hogyan alakul át – a nemzeti bajnokok teremtése a posztszocialista piaci átalakulás kontextusában. Ifjabb Simon György tanulmánya a külföldi működő tőkének az orosz gazdasági fejlődésben játszott szerepét vizsgálja, globális, regionális és történeti kontextusban elemezve az elmúlt két évtized orosz átalakulásának folyamatát. A cikk olyan orosz sajátosságokat is szemügyre vesz, mint az eredeti tőkefelhalmozás során külföldre menekített vagyonok külföldi működő tőke formájában történő repatriálása, valamint az Oroszországon kívüli FÁK-államokba irányuló orosz tőkeexport növekvő gazdasági és politikai jelentősége.
Számunkat Becsky Róbert recenziója zárja, amely Magas István új kötetét mutatja be. Ez utóbbi – számunk bevezető tanulmányaihoz hasonlóan – a hagyományos nemzetállami keretekhez igazodó gazdaság(politika)i mozgástér és a globalizálódó világgazdaság közötti kölcsönhatás értelmezését tekinti feladatának.

Kategória: 2008. évi számok összefoglalója, Külgazdaság