Szlovákiai munkavállalók a magyar munkaerő-piacon. Egy új jelenség gazdasági okai és következményei

A kutatási téma megfogalmazása
A kutatás során az EU csatlakozást közvetlenül megelőzően és azt követően hirtelen és gyorsan növekvő létszámú szlovák munkaerő foglalkoztatásának okait és gazdasági – mindenekelőtt munkaerő-piaci – determináló tényezőit kívánjuk megvizsgálni. A Magyarországon a kilencvenes évek eleje óta foglalkoztatott külföldi munkavállalók jelentős részben a határon túl élő, magyar anyanyelvű népesség köréből rekrutálódnak, a munkavállalás szerkezete – a nyilvántartások adatai alapján – nem változott meg jelentősen a csatlakozást követően. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat regisztere alapján a munkavállalási engedéllyel dolgozók valamint a regisztrált és a zöld kártyával munkát vállalók több mint a fele – a korábbi évekhez hasonlóan – román állampolgár volt, további több mint 10 százalékuk ukrán, és a harmadik – a csatlakozás óta a második – legnagyobb munkavállalói csoport a szlovák állampolgároké, utóbbiak létszámnövekedése volt a legjelentősebb, ez volt a forrása a csatlakozás évében érezhetően megnőtt külföldi munkavállalói létszámnak. A jelenség komoly visszhangot váltott ki a régió munkaerőpiacának szereplői körében és a hazai sajtóban is.

Kategória: Kutatás