Valamennyi bejegyzés

Külgazdaság 2004/12

Tardos Márton: Néhány gondolat a globalizáció trendjéről Sági Judit: Az Európai Központi Bank (EKB) politikája. Reál- és nominálkonvergencia az MNB politikájának tükrében Antalóczy Katalin: A működőtőke-befektetések modernizációs hatása – Tatabánya példája Fertő Imre: Az ágazaton belüli kereskedelem mérése Somai Miklós:

Kategória: 2004. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2004/11

Horváth Áron – Szilágyi Katalin: Konszenzusból nyugvópontra: elmélettörténeti áttekintés a makroökonómia viharos évtizedeiről Benczes István: Fiskális szabályok használata a Gazdasági és Monetáris Unióban Mérő Katalin: A banki szabályozás fejlődésének nemzetközi tendenciái Artner Annamária: Nemzetgazdasági versenyképesség és tőkevonzás – Írország példája

Kategória: 2004. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2004/9

A tartalomból: Sass Magdolna – Szanyi Miklós: A hazai cégek és a multinacionális vállalatok közötti beszállítói kapcsolatok alakulása Gém Erzsébet: A kelet-európai bankrendszer átalakulása és fejlődése Balogh László: Miért zöldebb a szomszéd rétje? „Az adóreform nehéz kenyér” ÚJ KÖNYVEK Paul

Kategória: 2004. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2004/7-8.

A tartalomból: SZALAVETZ ANDREA: Eszközállomány, műszaki megújulás és modernizáció KOVÁCS ZOLTÁN ÁKOS: Iparágon belüli kereskedelem és a termékminőség változása Magyarország és az Európai Unió közötti forgalomban ERDEY LÁSZLÓ: A nemzetközi termelésmegosztás kereskedelemelméleti magyarázatai és néhány empirikus kutatási eredmény Popp József:

Kategória: 2004. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2004/6

A tartalomból: Viszt Erzsébet: A hazai behozatal alakulása, bővülésének okai, összefüggése az export növekedésével SZEMLÉR TAMÁS: Az EU strukturális alapjainak felhasználásából adódó tapasztalatok elemzése az egykori NDK példáján IFJ SIMON GYÖRGY: Kazahsztán gazdasága az átalakulás útján ÚJ KÖNYVEK: Az állam

Kategória: 2004. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2004/5

A tartalomból: Inotai András: Az Európai Unió reformjai és a bővítés – II. rész LOSONCZ MIKLÓS: A külföldi működő tőke áramlását meghatározó néhány tényező és az ösztönzéssel szembeni követelmények az EU-tagság fényében HAMAR Judit: Tőkevonzó-képességünk alakulása és a multinacionális cégek

Kategória: 2004. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2004/4

A tartalomból: Konjunktúraelemzések 2004 tavaszán Az ECOSTAT Gazdaságelemző és Informatikai Intézet makrogazdasági előrejelzéseiből (Belyó Pál) A GKI Gazdaságkutató Rt. Prognózisa 2004-re (Karsai Gábor) A KOPINT-DATORG elemzése és prognózisa (Ádám Zoltán) A Pénzügykutató Rt. elemzése és prognózisa (Petschnig Mária Zita) Inotai

Kategória: 2004. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2004/3

A tartalomból: Körkérdés az EU-csatlakozás várható közvetlen hatásairól – III. rész. Válaszolnak: Csáki György, Csermely Ágnes, Csillag István, Erényi István, Halmai Péter, Inotai András, Kállay László, Karsai Gábor, Neményi Judit, Rácz Margit, Sass Magdolna, Szabó Katalin Csáki György – Szalavetz

Kategória: 2004. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2004/2

A tartalomból: Körkérdés az EU-csatlakozás várható közvetlen hatásairól – II. rész. Válaszolnak: Bod Péter Ákos, Botos Katalin, hanti Erzsébet, Kovács Árpád, Kuncze Gábor, Laky Teréz, Losoncz Miklós, Parragh László, Rába András, Várhegyi Éva Oblath Gábor – Pénzes Petra: A nemzetgazdaság

Kategória: 2004. évi számok összefoglalója, Külgazdaság

Külgazdaság 2004/1

A tartalomból: Körkérdés az EU-csatlakozás várható közvetlen hatásairól – I. rész. Válaszolnak: Akar László, Bácskai Tamás, Belyó Pál, Botos Balázs, Matolcsy György, Palánkai Tibor, Petschnig Mária Zita, Veress József Buzás Sándor – Novák Csaba: A magyar feldolgozóipari vállalkozások nyereségességének meghatározói

Kategória: 2004. évi számok összefoglalója, Külgazdaság