OTKA projekt – 2016

Migráció – a valóság közelítése innovatív módszerekkel

 Azonosító: 120711
Kutatás vezető: Dr. Hárs Ágnes

A kutatás összefoglalója, célkitűzései szakemberek számára
A migráció egy szenzitív társadalmi, gazdasági és politikai téma, amely körültekintő elemzést igényel. Napjainkig Magyarországon csak néhány kutatás célozta meg a kivándorlás kérdését, különösen annak gazdasági és munkapiaci következményeit. Ha módszertani szempontból vizsgáljuk a rendelkezésre álló adatokat, felsorolhatjuk az erősségeket és gyengeségeket, de belátható, hogy a felhasznált módszerek nem merítik ki a módszertani lehetőségeket. Migrációkutatáshoz kapcsolódó kutatási célunk a migránsok migrációhoz kapcsolódó veszteségeinek és nyereségeinek felmérése. További célunk, hogy innovative mintavételi eljárásokat evaluáljunk a migráns populáció vizsgálatára, survey-statisztikai kontextusban, felhasználva az ezen a területen alkalmazott megközelítéseket, terminológiát és statisztikai eszközrendszert. Két független adatfelvételt tervezünk: egy egyszerű online kérdőíves adatfelvételt propensity score matching korrekcióval (a MEF és Népszámlálási adatok felhasználásával), illetve virtuális online válaszadó vezérelt mintavételt. Kiegészítő módszerként félig strukturált interjúkat tervezünk annak érdekében, hogy jobban megértsük a mintavételi torzítások okait és a válaszadás sajátosságait.

Mi a kutatás alapkérdése?
Kutatásunk két párhuzamos területen vizsgál kutatási kérdéseket:
(i) Releváns migrációs kutatási problémákat vizsgálunk: kutatási kérdésünk a migráció következményeire koncentrál – a migrációhoz kapcsolódó nyereségekre és veszteségekre. Pontosabban megfogalmazva kutatási kérdésünk tárgya: a migránsok lehetséges túlképzettsége, a költségek és nyereségek egyéni egyensúlya, elvesztett és megnyert gazdasági aktivitás, mint a migráció következménye. Az adatok világosan függnek az adatforrásoktól és az alkalmazott mintavételi módszerektől. Részletes elemzésünk online adatfelvételi módszeren alapul majd.
(ii) A másik terület, amelyre kutatási kérdéseink vonatkoznak a migrációs kutatás módszerének evaluációja. Két eltérő online mintavételi módszert alkalmazunk (egyszerű online mintavétel és virtuális online válaszadó vezérelt mintavétel) e mellett a keletkező torzításokat adatfúziós eszközökkel kezeljük (a MEF és Népszámlálási adatok felhasználásával) eredményeinket külső adatforrások segítségével evaluáljuk.
(iii) Kutatásunk végső célja a migrációra vonatkozó adatok megbízhatóságának növelése innovatív mintavételi és becslési technikák segítségével. A kutatás eredményei mind elméleti, mind módszertani témákat felölelnek majd.

Mi a kutatás jelentősége?
Kutatásunk várható eredményei három cél eléréséhez visznek közelebb. A körvonalazott online kérdezés gazdag adatforrásként fog szolgálni a migráció rejtett vonatkozásai tekintetében, amely közpolitikai jelentőséggel bír majd a magyar munkaerőpiacról és oktatási piacról időlegesen vagy véglegesen hiányzó társadalmi csoport kapcsán. A migránsok egyéni nyereségeinek és veszteségeinek felmérése lehetőséget ad a migráció jelenlegi és várható jellegének megértésére.
További várható eredményünk a mintavétel torzításait kezelő innovatív módszertan kifejlesztése az adatok megbízhatóságának növelése érdekében. Mivel a módszertan körültekintő evaluálását tervezzük, a tapasztalatok felhasználhatóak lesznek a migrációkutatás területén a kutatások tervezéséhez.
Kutatásunk módszertani eredményei ugyanakkor általánosíthatóak is lesznek bizonyos megkötésekkel különféle egyéb társadalomtudományi kutatások számára, ahol felmerül vagy elkerülhetetlen az online adatfelvétel. Reményeink szerint kutatásunk hozzájárul a tudományos és alkalmazott kutatásban kiterjedten használt online adatfelvétel által okozott torzítások jobb megértéséhez is.

A kutatás összefoglalója, célkitűzései laikusok számára
Kutatásunk során két célt igyekszünk elérni. Szeretnénk részletes képet adni a kivándorlók kivándorláshoz kapcsolódó veszteségeiről és nyereségeiről. Ez a téma kevéssé kutatott, ugyanakkor a tudományos kutatókon kívül is érdeklődésre tarthat számot akár azok körében, akik maguk is fontolgatják a kivándorlást, akár azok körében, akiknek ismerőseik barátaik vándoroltak ki vagy tervezik azt. Másik célunk új kutatási technika kifejlesztése, amely megbízhatóbb a területen ma alkalmazott eszközöknél. Két eltérő internet alapú kutatási módszert tervezünk használni. Az egyik módszer esetén egyszerű internetes kérdőívet használunk, amelyet bármely migráns megválaszolhat. Annak érdekében, hogy az önszelekcióból és az elérés hiányosságaiból fakadó torzításokat kezeljük, megbízható nagy adatbázisokat (pl.: Népszámlálás) használunk fel és egy propensity score matching nevű módszert, amelyet például a gyógyszerkutatásokban alkalmaznak. A másik módszer, amelyet használunk az emberek közötti kapcsolatokon és a közösségi oldalakon alapul. Ebben az esetben a mintát lépésről lépésre építjük fel: keresünk egy migránst a közösségi oldalon, majd az ismerősei között keresünk újabb migránsokat, stb. Egy speciális számítással az ilyen minta alapján következtetéseket vonhatunk le a migránsok egészére. Reményeink szerint az alkalmazott innovatív módszerek – amelyek az internet alapú kutatás finomításai – hasznosak lehetnek a migrációkutatás területén túl más tudományos vagy akár alkalmazott kutatások számára is.

Hárs _ Simon_Külföldi munkavállalás, foglalkozásváltás és szakmaelhagyás_Külgazdaság

Hárs _ Simon_Migráció – a valóság közelítése innovatív módszerekkel_e-könyv