HUSK projekt

husk-enslogan-eneu-en
A szlovák-magyar határ menti migráció/Slovensko-maďarská pohraničná migrácia
HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt

Vezető Partner / Vedúci Partner:

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány,  Budapest

Külföldi partner / Cezhraničný partner:

Kempelen Institut

A projekt időtartama (hó) / Dĺţka projektu (vmesiacoch):12

A projekt fizikai megvalósításának helyszíne / Miesto fyzickej realizácie projektu: 

Budapest – Komarno, szlovák-magyar határ menti régiók
Budapešť – Komarno, slovensko-maďarský pohraničný región

Letölthető PDF állományok:

Pályázati formanyomtatvány

Pályázat főbb adatai

 

 

Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 elérhetősége:

http://www.husk-cbc.eu/