OTKA projektek

Migráció az egészségügyben: jelenségek és magyarázatok

Azonosító: 101067  OTKA kutatási projekt

A „Migráció az egészségügyben: jelenségek és magyarázatok” című, OTKA kutatási projekt támogatása alapján készült cikkek .

Miért mennek el az orvosok – és miért maradnának itthon? – I. rész
A magyarországi orvosmigráció sajátosságairól
HÁRS ÁGNES  – SIMON DÁVID 

Az orvosmigráció kérdése mindenkit érintő fontos szakpolitikai kérdés, a szakmai diskurzusban szorosan kapcsolódik az egészségügy általános helyzetének az anomáliáihoz, az orvoshiány problémájához. Az orvosok nemzetközi vándorlása azonban nem új és nem magyar jelenség. Az egészségügy feladatainak és lehetőségeinek folyamatos bővülése, illetve a demográfiai folyamatok teremtenek növekvő keresletet az orvosok iránt és eredményezik az orvosok növekvő migrációját. Az orvosmigráció mind fontosabb jelenségének a mérése nem egyszerű, azt a bizonytalan adatok helyett gyakran a tényleges folyamatoknál egyszerűbben megkérdezhető migrációs szándék felmérése helyettesíti. Kutatásunk új adatfelvétele a magyarországi orvoselvándorlás tényleges nagyságát és az elvándorlást magyarázó tényezőket, a migrációt ösztönző és visszatartó hatásokat vizsgálta a hazai, a külföldön dolgozó és a korábban külföldön dolgozott, migrációs tapasztalattal rendelkező orvosok körében. A cikk első része az orvoselvándorlás nagyságát, a külföldön dolgozó orvosok sajátos szakmai és korosztályi összetételét és az elvándorlás dinamikáját tárgyalja. A második részben arra keresünk választ, hogy milyen tényezők befolyásolják az orvosok külföldi munkavállalását és a külföldi munkavállalással kapcsolatos várakozásaikat. Modellszámításokkal vizsgáltuk, hogy az élet- és munkakörülmények különböző szempontjai hogyan hatnak a külföldi munkavállalás esélyére és mintázatára. Előzetes várakozásunkhoz képest a bérek önmagukban nem elegendők a migrációs döntéshez és a bérek emelése önmagában a megállításához sem. Az orvosok elvándorlásának az intenzitása, a jövőbeni döntésekkel kapcsolatos várakozások különösen a fiatalok elvándorlásának az állandóságát prognosztizálják. Ebben találtuk az orvoselvándorlás legsúlyosabb problémáját.  Journal of Economic Literature (JEL) kód: C83, I10, I20, J40, J60, J61.

Hárs_Simon_Miért mennek el az orvosok_1 rész

 Hárs_Simon_Miért mennek el az orvosok…2.rész

A cikkek alapjául szolgáló vizsgálatot a „Migráció az egészségügyben: jelenségek és magyarázatok” című, 101067 azonosító számú OTKA kutatási projekt támogatta.

(Hárs Ágnes, a Kopint–Tárki vezető kutatója, Simon Dávid, az ELTE Társadalomtudományi Kar Statisztika Tanszékének oktatója. )