Külgazdaság 2007/3-4

KÖRKÉRDÉS: A konvergenciaprogramon túl – II. rész
Válaszolnak: Bartha Attila, Réti Tamás

Papanek Gábor – Borsi Balázs – Tompa Tamás: A magyar gazdaság versenyképességét magyarázó tényezőkről

Csonka László: Egyetemek és vállalkozások átalakuló K+F kapcsolata

Konjunktúraelemzések 2007 tavaszán:

Az ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai Kutató Intézet elemzése és prognózisa (Belyó Pál)
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium elemzése a makrogazdasági folyamatokról és kilátásokról (Turóczy László)
A GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése és prognózisa (Karsai Gábor)
A KOPINT-TÁRKI Zrt. elemzése és prognózisa (Gém Erzsébet)
A Magyar Nemzeti Bank elemzése és prognózisa (Csermely Ágnes)
A Pénzügykutató Zrt. elemzése és prognózisa (Petschnig Mária Zita)
A Pénzügyminisztérium elemzése és prognózisa (Tabák Péter)

JOGI MELLÉKLET:

Dr. Sükösd Péter: Az egyes iparágakban előforduló párhuzamos kereskedelem megítélése az Európai Közösségen belül: a gyógyszerpiac különböző­ségének okai és következményei

Márciusi-áprilisi számunk

idei Körkérdésünk két utolsó hozzászólásával, Bartha Attila és Réti Tamás esszéivel indul. Mindkettő regionális perspektívában, az elmúlt másfél évtized fejlődésére fóku-szálva elemzi a magyar és a kelet-közép-európai intézményi-makrogazdasági helyzetet. Papanek Gábor, Borsi Balázs és Tompa Tamás tanulmánya a versenyképesség alakulá-sának magyarázó tényezőivel foglalkozik, többváltozós statisztikai elemzéssel vizsgálva a gazdasági fejlődés faktorait. Csonka László írása a klasszikus esettanulmány műfajba tartozik: a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott első Regionális Egyetemi Tudásközpont, a 2005-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-temen létrehozott Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont tevékenységét elemzi. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Külgazdaság hagyományos tavaszi konjunktú-raelemzési blokkja ezúttal a megszokott résztvevők – Ecostat, GKI, Kopint, Pénzügy-kutató – mellett a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium aktuális makrogazdasági áttekintéséről is beszámol.

Kategória: 2007. évi számok összefoglalója, Külgazdaság