Külgazdaság 2007/5-6

Bíró Anikó – Elek Péter – Vincze János: A magyar gazdaság külső sokkokra való érzékenysége és korrekciós mechanizmusai

Vince Péter: Tulajdonosi szerkezet – tulajdonosi irányítás. Felmérések tanulságai

Kiss Judit: A világkereskedelem alakulásának hatása a magyar külgazdaságra

EURÓPAI UNIÓ: Kengyel Ákos: Az Európai Unió költségvetésének jövője. Gondolatok a kiadási oldal kívánatos struktúrájáról

TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ: „EU-pályázatok felül- és alulnézetben” (Becsky Róbert)

ÚJ KÖNYVEK: Erdős Tibor: Növekedési potenciál és gazdaságpolitika (Bischof Zsolt)

JOGI MELLÉKLET: Belényesi Pál: Hozzáférési árszabályozási problémák a hálózatos iparágakban, különös tekintettel a vízszolgáltatások piacára (az angol-walesi megoldás példaértéke)

Dr. Szabó Sarolta: A megvizsgálási kötelezettség és az áru kifogásolása a Bécsi Vételi Egyezményben

ÚJ KÖNYVEK: Angol-magyar jogi, kormányzati, politikai értelmező szótár (Dr. Osman Péter)
Lovas Gábor (szerk.): Van megoldás (Dr. Osman Péter)

Május-júniusi számunk

első tanulmánya Bíró Anikó és szerzőtársai munkája, mely a Pénzügyminisztérium és az MTA Közgazdaságtudományi Intézete közötti együttműködés keretében kifejlesztett negyedéves makrogazdasági előrejelző modellt mutatja be, a magyar gazdaság által a külső sokkokra adott válaszokat vizsgálva. Lapunk külső munkatársa, Vince Péter tanulmányában a tulajdonosi szerkezet és a tulajdonosi irányítás vállalati helyzetekre gyakorolt befolyását elemzi két feldolgozóipari felmérés eredményeinek tükrében. Kiss Judit dolgozata a magyar gazdaság külkapcsolatainak – áru- és szolgáltatás-kereskedelmének, tőkeáramainak, uniós és világgazdasági integrációjának, valamint a belőlük fakadó külgazdaság-stratégiai alternatíváknak – a várható rövid és középtávú alakulását vizsgálja. Kengyel Ákos tanulmánya egy, a maga nemében újszerű és eredeti kísérlet: a szerző az Európai Unió kívánatos fejlődési irányát, a 2007-2013-as uniós költségvetési időszak tendenciáit és a költségvetési viták tanulságait szem előtt tartva a következő, 2014-2020-as időszak költségvetésének kiadási szerkezetére tesz javaslatokat. Számunkat Becsky Róbert tudományos tájékoztatója és Bischof Zsolt recenziója zárja.

Kategória: 2007. évi számok összefoglalója, Külgazdaság