Futó projektek

CrossborderBuilding partnership  EU

A szlovák-magyar határmenti migráció/Slovensko-maďarská pohraničná migrácia
HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt

Vezető Partner / Vedúci Partner:

Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány,  Budapest

Külföldi partner / Cezhraničný partner:

Kempelen Institut

A projekt időtartama (hó) / Dĺţka projektu (vmesiacoch):12

A projekt fizikai megvalósításának helyszíne / Miesto fyzickej realizácie projektu: 

Budapest – Komarno, szlovák-magyar határmenti régiók
Budapešť – Komarno, slovensko-maďarský pohraničný región

Letölthető PDF állományok:

Pályázati formanyomtatvány

Pályázat főbb adatai


„Migráció az egészségügyben” című kutatás az  OTKA támogatásában

A kérdőíves megkérdezésen alapuló kutatás kezdeti lépéseire már 2012-ben sor került, az igazi munka 2013-ban kezdődött meg. A kutatás a várhatóan 2014-ben kerül lezárásra.