Pályázatok

Benyújtott sikeres pályázatok

Az SKHU/1802/3.1/017, „Complex Innovation Centre for automotive & technology companies and education institutions of the Pons Danubii Region (NOVUM DANUVIUM) INNOCENTRE”projektben
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE

A szlovák-magyar határmenti migráció/Slovensko-maďarská pohraničná migráciHUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt (Pályázat benyújtása: 2011, projekt végrehajtása:2014-2015): A projekt célja a Magyarország és Szlovákia közötti határ menti munkaerő migrációs folyamatok feltárása, továbbá a munkavállalási célú migráció várható alakulásának előrejelzése, a migrációt ösztönző és akadályozó tényezők feltérképezése alapján. Emellett a projekt releváns célja a munkaerő-áramlásból származó potenciális gazdasági együttműködése lehetőségek tipizálása.

„Migráció az egészségügyben” című kutatás az  OTKA támogatásában (2012-): A széleskörű kérdőíves megkérdezésen alapuló kutatás kezdeti lépéseire már 2012-ben sor került, az igazi munka 2013-ban kezdődött meg. A kutatás a tervek szerint 2014-ben kerül lezárásra. 

Közép-európai Brókerképző Alapítvány (2014): A Pénzügyi kultúra fejlesztésére céllal megjelenő rovat támogatása a Külgazdaság c. folyóiratban.

Budapest Bank (2014, 2013, 2012): „Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért” Alapítványtól: Pénzügyi-közgazdasági kutatások eredményeinek publikálásával a pénzügyi-közgazdasági kultúra terjesztése, színvonalának emelése, a szakoktatás segítése céljából.

Magyar Nemzeti Bank (2014): a Külgazdaság folyóirat megjelentetését biztosító kiadások finanszírozására.

Magyar Nemzeti Bank (2014): Az MNB által az Alapítványnak nyújtott további támogatás célja a folyóirat szerkesztőségének fejlesztése, amely lehetővé teszi, hogy 2015-től a folyóirat már 6 kibővített terjedelmű, dupla számmal (azaz praktikusan 12 számmal) tudjon megjelenni. Emellett 2015-től a Külgazdaság kibővített szerkesztősége felkészüljön a lap angol nyelvű kiadására, az első évben évi két számmal.

Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány (2012): A Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány támogatásában valósult meg az atipikus foglalkoztatás témakörét vizsgáló kutatás. A projekt eredményei az Atipikus foglalkoztatás: mítoszok, lehetőségek és korlátok az atipikus foglalkoztatási formák lehetőségeinek kihasználásában című tanulmányban kerültek bemutatásra.

OFA projekt (OFA/10341/0038) [2011-2012]: A foglalkoztatottság megőrzésének támogatására a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál című OFA program és a Munkahelyek megőrzéséért című központi munkaerő-piaci program hatásvizsgálata.

Gazdasági versenyhivatal (2011): „Versenypolitika es versenyképesség címmel indított rovat megjelentetése a Külgazdaság című folyóiratban”.