Alapítvány

Az Alapítvány célja és feladata

A 2000. november 29. óta közhasznú szervezetként működő KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány 1991 áprilisában alakult.

Az Alapítvány non-profit szervezet, melynek célja, hogy támogassa a magyar, és a nemzetközi gazdaságra vonatkozó alkalmazott közgazdasági kutatásokat, amelyek lehetővé teszik a magyar gazdaság helyzetének sokoldalú feltárását és javaslatokat fogalmaznak meg a magyar gazdaság előtt álló mikro- és makroszintű feladatok megoldására.

Az Alapítvány fő tevékenységi területei

Az Alapítvány fő tevékenysége különböző közgazdasági és társadalomkutatási témájú (külkereskedelmi folyamatok, beruházások, monetáris politika, regionális politika, európai integráció problémái, valamint a magyar gazdaságpolitika aktuális problémái stb.) kutatási tevékenységek, projektek támogatása, valamint egyetemi hallgatók szakmai gyakorlatának támogatása, tanulmányi ösztöndíjak nyújtása.

Az Alapítvány emellett

  • a több évtizedes múltú szakfolyóirat, a „Külgazdaság” kiadója
  • támogatja számos közgazdasági témájú könyv és tanulmány szakfolyóiratokban való megjelenését részt vesz különböző nemzetközi együttműködés keretében folyó kutatásokban, illetve maga is támogat kutatási projekteket
  • gazdasági témájú szemináriumokat, konferenciákat, vitákat rendez
  • 1998 augusztusa óta az Alapítvány a fenntartója az érettségi utáni nappali tagozatos szakközépiskolai képzést és más iskolarendszeren kívüli szakképzést és továbbképzést nyújtó, államilag elismert szakképesítések megszerzését biztosító KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskolának
  • Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét a fenti tevékenységekre fordítja.
  • Az Alapítványnak a közhasznú tevékenységi körben nyújtott szolgáltatásai nyilvánosak, azokat bárki igénybe veheti.
  • Az Alapítvány működésére és az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatók az Alapítvány internetes honlapján olvashatók
Az Alapítvány vezető testülete

Az Alapítvány vezető testülete

A KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány vezetését Kuratórium látja el:

Palócz Éva
Kuratórium elnök
KOPINT-TÁRKI ZRT vezérigazgató

Nagy Katalin
Ügyvezető igazgató
KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány
Kuratóriumi tag

Horváth Julius
Középeurópai Egyetem professzora
Kuratóriumi tag

Az Alapítvány működését és gazdálkodását Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Máté Katalin és dr. Szilágyi Emese