CIPE Center for International Private Enterprise

CIPE Center for International Private Enterprise

A CIPE-ról röviden

A CIPE és a KOPINT-DATORG Alapítvány közös kutatása

Résztvevők
Kutatási terv
Tanulmány kötet megrendelése
Eredményekről röviden
Kapcsolatfelvétel

A CIPE a USAID támogatását élvezi.

A szervezet székhelye:

1155 15th Street, NW, Madison Building #700
Washington, DC 20005
Tel: (1-202) 721-9200, Fax: (1-202) 721-9250
E-mail: cipe@cipe.org
http://www.cipe.org, http://www.cipe.hu

A CIPE angol nyelvű felhívása

The Center for International Private Enterprise (CIPE) would like to improve access to information for researchers on topics related to small and medium enterprises and draw attention to areas where there is greater need for further information. CIPE is currently compiling a comprehensive bibliography of works related to small- and medium,-sized business (SME) development as well as certain macro-economic areas which affect the environment for SME growth. Specific topics include: local and central government relations, SME financing, cross-border business cooperation, corruption, the role of government in enterprise ownership and industrial policy, access to market information, management training, and improving services of business organizations such as MVA, Chambers, and others.

This reference guide will be used as an resource by analysts, policymakers, and project funders to further SME progress through greater understanding of the available material and to identify new project ideas. To have your organization and its papers, publications or projects listed in this bibliography, please send CIPE a list before January 10 which includes the title, date, and author. In return, you will receive the comprehensive listing for your own reference and use. For more information contact CIPE Regional office at (36-1) 269-5654

Az oldal tetejére

A CIPE és a KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány által támogatott kutatási projekt részletes leírása
VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSI ÉS PIACI KÖRNYEZETE kutatás

A KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány a CIPE támogatásával kutatást folytat az "Adózási és a piaci környezet hatása a kis- és közepes vállalatok gazdálkodására, piaci helyzetére" címmel

Az oldal tetejére


Résztvevők

A kutatócsoport vezetője:

Csaba László (tudományos tanácsadó, KOPINT-DATORG)
Tel: 210-1550/2825
A kutatócsoport tagjai:

Lackó Mária (tudományos munkatárs, MTA KTI)
Tel: 319-3119, jelenleg: (431) 503-4152
E-mail: gacs@iiasa.ac.at

Nagy Katalin (ügyvezető igazgató, KOPINT-DATORG Alapítvány)
Tel: 210-3037
E mail: katalin.nagy@found.datanet.hu

Semjén András (tudományos munkatárs, MTA KTI)
Tel: 319-3158
E-mail: semjen@econ.core.hu

Tóth István János (tudományos munkatárs, MTA KTI)
Tel: 319-3119
E-mail: h13591tot@ella.hu
Kutatásszervező:

Orbán Júlia (munkatárs, KOPINT-DATORG Alapítvány)
Tel: 210-1550/2827
E-mail: jorban@mail.datanet.hu

Kutatási asszisztensek:

Csiszár Antal (főiskolai hallgató, Pénzügyi és Számviteli Főiskola)

Matheika Zoltán (munkatárs, KOPINT-DATORG Rt.)

Majer Balázs (Phd hallgató, Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem)

Monori Mónika (Phd hallgató, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem)

A CIPE és a KOPINT-DATORG Alapítvány

Az oldal tetejére

Kutatási terv
Bevezetés

A kis- és közepes vállalatok fontos szerepet töltenek be a gazdasági átalakulásban. A kilencvenes évek eleji helyzethez képest, amikor a transzformációs visszaesés a vállalkozási szféra egészét érintette, 1995-től, e visszaesés mélypontja óta, a várható fellendülés reményében más, új kihívásokkal kell szembenézniük az e csoportba tartozó vállalkozásoknak. Legtöbbjük magyar magántulajdonban van, mivel a tőketulajdonos középrétegek vállalkozási aktivitása főként e vállalkozásokban összpontosul. Szerepük azért fontos, mert piaci, likviditási helyzetük, hitelhez jutási lehetőségeik, beruházási aktivitásuk és adózással kapcsolatos magatartásuk jelentősen befolyásolja azt, hogy a közeli jövőben milyen technológiai fejlesztésekre, innovációra képesek és milyen mértékben tudnak kapcsolódni a modern technológiákat tartalmazó, exportra termelő (többségében külföldi tulajdonban lévő) cégekhez, mennyire képesek integrálódni (mint beszállítók) azok termelési folyamatába.

A kutatás e vállalati körben vizsgálja, hogy a vállalkozások tágan értelmezett piaci környezete, ezen belül a piaci kapcsolatok, a kis- és középvállalkozások és a nagyobb cégek közötti technológiai transzferek, valamint az adórendszer elemei milyen hatással vannak a vállalkozások költségszerkezetére (a munkához és tőkéhez kapcsolódó költségek arányára és szintjére), hosszú és rövid távú gazdasági döntéseire, és piaci helyzetének alakulására.
Célok

A kutatás célja kettős: egyrészt a kis- és közepes vállalatok közötti piaci, technológiai kapcsolatok természetét kívánja elemezni, másrészt e vállalkozási szektor lehetséges hatását a nemzetgazdaság teljesítőképességére.
Ennek során a kis- és közepes vállalatok oldaláról kívánja feltérképezni a gazdasági átalakulás után újrarendeződő piaci kapcsolatok hálózatát. Ebben a vizsgálatban törekedni kívánunk arra, hogy a piacok szociológiájával foglalkozó kutatások által kialakított fogalmi keretek és tapasztalatok figyelembe vételével határozzuk meg a vállalatok közötti kapcsolatok természetét. Fontos célunk a gazdasági szereplők piaci környezetének és teljesítményének, fejlődési képességének elemzése.

A piaci környezet vizsgálata során mind az intézményi feltételek, mind a magatartási szabályok, normák, törvények által meghatározott környezeti elemek kis- és középvállalati szektorra gyakorolt hatását szükséges elemezni. Az intézményi feltételek között különösen fontos az adórendszer vállalkozások magatartására és piaci döntéseire gyakorolt hatásának vizsgálata. Ennek során – több empirikus elemzés eredménye is erre utal – komoly versenyhátránnyal kell szembenézniük az általában munkaintenzív tevékenységeket folytató kisebb vállalatoknak a munkabérekhez kapcsolódó járulékok és adók által meghatározott – a forgalom arányában kifejezett – magas fajlagos munkaköltségek miatt. Ez a tény készteti az érintett vállalkozások egy részét olyan adóelkerülési megoldások keresésére, amelyekkel csökkenthetik adóterheiket. Másrészt ez a tény komoly hátrányt jelent a kis- és középvállalkozások számára abban, hogy részesedjenek a várható gazdasági fellendülés jótékony hatásaiból, ami pedig – ismerve e vállalati szektor cégeinek tulajdonosi szerkezetét – a társadalmi szerkezet hosszú távú alakulására is hatással lenne.

Célunk, hogy eredményeink ne csak a tudományos közélet számára legyenek ösztönzéssel, hanem, hogy felhívjuk a gazdaságpolitika szereplőinek (központi kormányzat, helyi önkormányzatok), az érdekképviseleteknek és maguknak, a vállalkozásoknak a figyelmét a kis- és közepes vállalkozások számára adódó új kihívások, problémák természetére, és a problémák feltárásával, az okok rendszerezésével segítséget adjunk ahhoz, hogy e vállalkozási szektor meg tudjon felelni ezeknek a kihívásoknak.

Kutatási feladatok

Az adórendszer problémáinak elemzése a kis- és közepes vállalkozások szemszögéből
A kis és közepes vállalkozások fejlődését elősegítő gazdaságpolitika lehetőségei
A kis- és közepes vállalkozások piaci kapcsolatai
Az adórendszer ösztönző hatásai
Összefüggések a rejtett gazdaság és a munkaerőpiac szegmensei között – Empirikus elemzés Magyarország 1994-1995. évi megyei adatai alapján.

A CIPE és a KOPINT-DATORG Alapítvány

Az oldal tetejére

Tanulmány kötet megrendelése

A kutatás záró szakaszában eredményeinket egy 1998 őszén megrendezett konferencián ismertettük szélesebb szakmai közvéleménnyel és közreadtuk "Vállalkozások az átmenetben" című kiadványunkban, amellyel díjmentesen állunk a szakemberek rendelkezésére.

Kutatási részeredményeinket rendszeresen olvashatták a Külgazdaság folyóiratban. Eddig megjelent hírek: 1998/1, 1998/3, 1998/5, 1998/6, 1998/9 és az 1998/10 számokban.

Eddig négy vitát tartottunk. Az elsőt februárban Semjén András tanulmányáról. A másodikon 1998. április 7-én Lackó Mária: "Összefüggések a rejtett gazdaság és a munkaerőpiac szegmensei között", a harmadikon június elején Tóth István János: "Vállalkozások piaci kapcsolatai" című tanulmányait vitattuk meg. Tóth István János és Semjén András közös tanulmányának vitájára pedig ősszel került sor.

A CIPE és a KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány közös kutatási projectje keretében az Európai Gazdaság-Összehasonlító Társaság (EACES) közreműködésével 1998.június 26-27- én "Az adózási és a piaci környezet hatása a kis- és közepes vállalatok gazdálkodására, piaci helyzetére" címmel angol nyelvű nemzetközi konferenciát tartottunk.

Az előadások teljes szövege 1998. őszén megjelent "The Hungarian SME sector development in comparative perspective" címmel egy angol nyelvű kötetben. A könyv megrendelhető a KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítványnál 1100 Ft/példány áron.

A megrendeléskor kérjük jelezzék a következőket:
Kívánt példányszám
Kézbesítési név
Pontos lakcím
Telefon/fax szám
A CIPE és a KOPINT-DATORG Alapítvány
Az oldal tetejére
Az eredményekről – röviden
Semjén András A magyar adórendszer problémái a vállalkozások szemszögéből című tanulmánya
Tóth István János A magyar vállalkozások piaci kapcsolatai és kilátásai 1998-ban című tanulmánya
Lackó Mária Összefüggések a rejtett gazdaság és a munkaerőpiac szegmensei között Magyarországon (Empirikus elemzés Magyarország 1994-1995. évi megyei adatai alapján) című tanulmánya
Tóth István János és Semjén András közös kutatása A magyar vállalkozások adózási magatartása és pénzügyi fegyelme címmel
Csaba László A vállalkozásfejlesztő gazdaságpolitika lehetőségeiről című tanulmánya foglalja össze a kutatás következtetéseit és ajánlásait.
Eredményeink aláhúzzák a vállalatok bizonytalan piaci helyzete és a pénzügyi, valamint szerződéses fegyelem lazulása közötti kapcsolat létét. Az elemzés tanulsága szerint a bizonytalan piaci és szerződéses kapcsolatok, valamint a bizonytalan szabályozási (adórendszerrel összefüggő) környezet hatása erősebben érinti a kisebb cégeket, és következésképpen körükben erősebb is a ösztönzés arra, hogy éljenek az adóbefizetés minimalizálásának legális és illegális módjaival.
A CIPE és a KOPINT-DATORG Alapítvány
Az oldal tetejére

Kapcsolatfelvétel
Ha érdeklik kutatásunk eredményei, és szeretné megkapni a kutatásunk zárójelentését, kérjük, írjon! Kapcsolatfelvétel…
Az oldal tetejére

Kategória: Kutatás