Külgazdaság 2008/3-4

KONJUNKTÚRAELEMZÉSEK 2008 tavaszán:

Az ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai
Kutató Intézet elemzése és prognózisa (Belyó Pál)

A GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése és prognózisa (Karsai Gábor)

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium elemzése a makrogazdasági folyamatokról és kilátásokról (Turóczy László)

A KOPINT-TÁRKI Zrt. elemzése és prognózisa (Palócz Éva)

A Magyar Nemzeti Bank elemzése és prognózisa (Csermely Ágnes)

A Pénzügykutató Zrt. elemzése és prognózisa
(Petschnig Mária Zita)

A Pénzügyminisztérium elemzése és prognózisa (Haraszti Katalin)

FERTŐ IMRE: Piaci szerkezet, megnyilvánuló komparatív előnyök és külkereskedelmi versenyképesség a magyar élelmiszeriparban

BAKÓ BARNA – SIMON ANDRÁS: Az exportvezérelte növekedés hipotézisének vizsgálata Magyarország vonatkozásában

NÉMETHNÉ PÁL KATALIN: A vagyonosodási vizsgálatok megítélése a társadalom néhány csoportjában

GYÖRGY LÁSZLÓ: Indonézia gazdaságpolitikájának sajátos vonásai 1945–2005 között

JOGI MELLÉKLET: DR. VIDA SÁNDOR: Versenykorlátozás miatti károsodás

DR. TATTAY LEVENTE: Változások az EU innováció­politikájában. A lisszaboni stratégia  és annak átértékelése – II. rész

 

Március-áprilisi számunk

lapunk hagyományos tavaszi Konjunktúraelemzés-körképével indul. Nagy örömünkre szolgál, hogy a négy vezető gazdaságkutató intézet – az Ecostat, a GKI, a Kopint és a Pénzügykutató – mellett az idén immár második alkalommal tesszük közre a három legfontosabb kormányzati gazdaságpolitikai központ – a GKM, az MNB és a PM – elemzését is. Ezt követi Fertő Imrének a piacszerkezet és a versenyképesség összefüggéseit a magyar élelmiszeripar 1995 és 2003 közötti adatai alapján elemző tanulmánya. A szakágazati szinten elvégzett elemzés szerint vegyes a kép a piaci koncentráció és a külföldi működő tőke dominanciájának versenyképességi hatásait illetően: a piaci erőfölény és a tőkeerős külföldi tulajdonosi háttér nem mindig jár a versenyképesség kimutatható javulásával. Bakó Barna és Simon András cikke szintén ellentmondásos eredményekről számol be az export és a gazdasági növekedés 1995 és 2005 közötti magyarországi összefüggéseivel kapcsolatban. A negyedéves adatokon alapuló két-, négy- és hatváltozós VAR-modellek keretei között elvégzett elemzések sokkal inkább a növekedés­vezérelte export, mint az exportvezérelte növekedés hipotézisét látszanak alátámasztani.Némethné Pál Katalin tanulmánya a 2006 második felétől zajló, a gazdaság kifehérítésére tett erőfeszítések sorába illeszkedő vagyonosodási vizsgálatok megítélését elemzi a lakosság, a vállalatvezetők és az adóhivatal munkatársainak körében. Az eredmény összességében meglehetős józanságot tükröz mindhárom válaszadói csoportban, miközben természetesen az adózói és az adóhivatali magatartással kapcsolatos sztereotípiák is vissza-visszaköszönnek a válaszokban. György Lászlótanulmánya a világ egyik legnagyobb országának, Indonéziának a fejlődését vizsgálja 1945-től napjainkig, nagy hangsúlyt helyezve az ázsiai modellen belüli indonéz sajátosságok bemutatására.

Kategória: 2008. évi számok összefoglalója, Külgazdaság